De mogelijke werking van botox tegen een depressie

De mogelijke werking van botox tegen een depressie

Iedereen is wel eens neerslachtig. Wanneer deze neerslachtigheid langer dan twee weken duurt en niet over gaat dan is er sprake van een depressie. De mate waarin iemand last heeft van een depressie verschilt per persoon. Botox kan de symptomen van een depressie mogelijk verminderen. In dit blog leg ik uit waarom onderzoekers dit momenteel denken.

Het effect van botuline toxine

Een groep Zwitserse en Duitse onderzoekers gelooft dat een injectie met botuline toxine (botox) vergelijkbaar is met een passieve en ononderbroken ontspanningsoefening. In een ander onderzoek (Treatment of depression with botulinumtoxinA uitgevoerd door E Finzi, NE Rosenthal (2014)) naar de gevoelens van depressiviteit werd er gebruik gemaakt van een onderzoeksgroep en een controlegroep. De onderzoeksgroep kreeg botuline toxine geïnjecteerd, de controlegroep een placebo in de vorm van een zoutoplossing. Bij de resultaten was een significant verschil te zien bij de groep zonder en de groep met botuline toxine. Mensen die de stof geïnjecteerd hadden gekregen, bleken minder gevoelens van depressiviteit te ervaren dan de controlegroep.

Mogelijke verklaringen voor verminderde gevoelens van depressie

Botox zou voor vermindering van depressieve gevoelens kunnen zorgen. Het is echter niet helemaal duidelijk waar dit effect op gebaseerd is. Er zijn verschillende verklaringen die worden gegeven:

  • Na een behandeling met botuline toxine wordt er minder gefronst en meer geglimlacht. Het glimlachen zou een positieve mentale houding tot gevolg kunnen hebben.
  • Emoties worden door botuline toxine niet meer als zodanig herkend door de hersenen. Het gedeelte van hersenen dat het verband legt tussen zintuiglijke waarneming en emotie (De amygdala) zou deze niet meer aan elkaar linken. Dit komt doordat wij onze emoties vaak uiten door middel van gezichtsuitdrukkingen.
  • Omgevingsfactoren kunnen er ook voor zorgen dat depressieve gevoelens worden verminderd. Complimentjes over een nieuw uiterlijk kunnen er voor zorgen dat depressieve gevoelens verminderen.

De andere effecten van botox

Er is op dit moment nog te weinig onderzoek gedaan naar de relatie tussen depressieve gevoelens en een injectie met botuline toxine om met 100% zekerheid te stellen dat er een causaal verband bestaat.

Botox wordt wel al jaren succesvol ingezet tegen migraine, tandenknarsen of overtollig zweten. Wilt u meer weten over de manieren waarop botox kan worden ingezet? Neem gerust contact met ons op door te bellen naar 020 670 8290 of te mailen naar info@annebethkroeskop.com.

Related posts